Polityka prywatności

I. Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.dostepy.com i w jaki sposób może je wykorzystywać?

II. Cookies

III. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych oraz od uczestników konkursów realizowanych na stronie www.dostepy.com

IV. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

V. Profilowanie

VI. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

VII. Zabezpieczenia

VIII. Oceny

IX. Kontakt

X. Informacja dla osób, których dane są przetwarzane.

 

I. Jakie informacje o użytkownikach gromadzi witryna internetowa www.dostepy.com i w jaki sposób może je wykorzystywać?

Witryna internetowa www.dostepy.com wykorzystuje i zbiera informacje o odwiedzających ją osobach jedynie w takim zakresie, w jaki jest to niezbędne do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

W pojedynczych przypadkach pozwalamy sobie zbierać informacje o użytkownikach takie jak: adres poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe (np. w przypadku badań ankietowych czy zapytania przesyłane przez dostępny na stronie formularz).

Żadne z powyższych informacji nie będą przekazywane osobom trzecim w celu innych niż cel, w którym dane te zostały zgromadzone. 

Adresy IP naszych użytkowników są wykorzystywane w takich przypadkach jak:

•           diagnoza problemów związanych z pracą naszego serwera/

•           analizy naruszeń bezpieczeństwa czy też w związku z zarządzaniem naszą stroną WWW. Adres IP może być również wykorzystywany do gromadzenia czy też identyfikacji danych demograficznych osób, które odwiedzają naszą stronę internetową.

W szczególnych przypadkach możemy sporządzać zbiorcze raporty lub ogólne zestawienia tematyczne, które zostaną ujawnione osobom trzecim. Raporty te i zestawienia nie zawierają danych pozwalających na identyfikację użytkowników witryny.

II. Cookies

Witryna www.dostepy.com wykorzystuje pliki „Cookies”. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu z tym komputerem. Wyłączenie funkcji "Cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów naszej witryny WWW. Witryna www.dostepy.com wykorzystuje „Cookies”, aby dostarczać zawartość najbardziej odpowiadającą zainteresowaniom odwiedzających ją osób.

Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie „Cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym administrator strony będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.

III. W jaki sposób wykorzystujemy informacje pochodzące z formularzy kontaktowych, badań ankietowych oraz od uczestników konkursów realizowanych na stronie www.dostepy.com

Strona www.dostepy.com korzysta z formularza kontaktowego, dzięki któremu można składać zapytania oraz pozyskiwać niezbędne informację.

Formularz ten pozwala na zbieranie informacji kontaktowych od odwiedzających nas osób, takich jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Informacje, które pochodzą z formularza są wykorzystywane do kontaktu z osobą, która złożyła zapytanie. Użytkownicy strony internetowej mają również możliwość udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przesyłanej drogą elektroniczną.

Informacje kontaktowe Klientów są wykorzystywane także do nawiązania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne.

IV. Ochrona prywatności osób niepełnoletnich.

Witryna internetowa www.dostepy.com nie monitoruje i nie weryfikuje informacji na temat wieku użytkowników. Informacje kontaktowe od osób odwiedzających stronę www.dostepy.com, takie jak adresy poczty elektronicznej użytkowników, są wykorzystywane zgodnie z celem w związku, z którym zostały one pozyskane. Osoby niepełnoletnie nie powinny wysyłać żadnych informacji ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy swoich rodziców lub opiekunów.

V. Profilowanie

Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu (tworzeniu profilów Klienta) w zakresie

i w związku ze statystyką sprzedażową i marketingową. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.

VI. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, o ile jest to technicznie możliwe, mogą Państwo również żądać przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora. W każdym czasie przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. Zabezpieczenia

Witryna internetowa www.dostepy.com zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy też modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez użytkowników zgodnie z zasadami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowo-adresowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych osób na zasadach zgodnych z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych osób fizycznych.

VIII. Oceny

 Trustpilot

Mają Państwo możliwość oceny naszej firmy na stronie Trustpilot A/S, Trommesalen 5, 3. sal, 1614 København, Denmark, jak również dokonanego u nas zakupu. Recenzje te są dobrowolne, a ich wyniki zostaną opublikowane na stronie https://www.trustpilot.com/ pod wybranym przez Ciebie pseudonimem. W przypadku przesłania recenzji, chcielibyśmy z góry podziękować, każda opinia pomaga nam jeszcze bardziej udoskonalić nasze usługi. Przesyłając opinię o naszej firmie, zgadzasz się na to, że możemy opublikować Twoją opinię na Trustpilot i na naszych stronach internetowych. Obowiązują warunki handlowe i postanowienia dotyczące ochrony danych Trustpilot, opublikowane na stronach https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-privacy-terms i https://legal.trustpilot.com/for-reviewers/end-user-terms-and-conditions. W ramach Państwa dobrowolnego udziału w ocenie za pośrednictwem dostawcy Trustpilot, przekażemy Państwa adres e-mail, imię i nazwisko, jak również wewnętrzny numer rezerwacji firmie Trustpilot.

IX. Kontakt

Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też udostępnionych form kontaktu, proszone są o kontakt z administratorem.

Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych profigamesx@gmail.com

Adres korespondencyjny Administratora Ochrony Danych Osobowych – AdVisa Rafał Pawluk, ul. Władysława Łokietka, nr 22, 82-300 Elbląg