Reklamacje i Zwroty 

W przypadku problemów z zakupionym produktem zapraszamy do kontaktu na nasz adres e-mail profigamesx@gmail.com

Kupujący może składać reklamacje dotyczące zawartej Umowy w ciągu 1 roku od zakupu klucza.

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail.

ADRES DO REKLAMACJI

AdVisa Rafał Pawluk
ul. Władysława Łokietka, nr 22
82-300 Elbląg
NIP: 5783118877
REGON:363043531
Email:
profigamesx@gmail.com
Ograniczenie prawa do odstąpienia

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy dostarczane mu są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy (przepis z ustawy).

Dodatkowe informacje

Zwrot zostanie wykonany tylko w przypadku nie dostarczenia produktu do kupującego z winy sprzedawcy, bądź jego wady niewynikającej z winy kupującego.